Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
请问您的身份证件何时过期?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
您能帮我填一下这个表格吗?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
我的【材料】被偷了。
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Estou completando a solicitação em nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
A informação é confidencial.
这是机密信息。
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Qual é o seu nome?
你叫什么名字?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Onde você mora?
请问您住在哪里?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Qual é o seu endereço?
请问您的地址是什么?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Qual é a sua cidadania?
请问您的国籍是什么?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Quando você chegou em [país]?
请问您是何时到达【该国】的?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
您能出示一下您的身份证件么?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Meu estado civil é ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
solteiro(a)
单身
Συζυγική κατάσταση
casado(a)
已婚
Συζυγική κατάσταση
separado(a)
分居
Συζυγική κατάσταση
divorciado(a)
离异
Συζυγική κατάσταση
coabitação
同居
Συζυγική κατάσταση
em uma união civil
民事结婚
Συζυγική κατάσταση
companheiros/união estável
未婚伴侣
Συζυγική κατάσταση
parceria doméstica
同居伴侣关系
Συζυγική κατάσταση
viúvo(a)
鳏居
Συζυγική κατάσταση
Você tem filhos?
请问您有孩子吗?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Você tem dependentes morando com você?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Gostaria de reencontrar minha família.
我想要和家人团聚。
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
我想要在这个城市登记入户。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Que documentos devo trazer?
请问我应该带什么材料?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Existem taxas de registro?
请问有注册费吗?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Estou aqui para o registro de domicílio.
我是来进行住址登记。
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
我想要申请居住证。
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
我想要问一下关于保险的问题。
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Preciso de seguro de saúde privado?
我需要私人的健康保险吗?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
O que é coberto pelo seguro de saúde?
请问该保险涵盖哪些方面?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Taxas hospitalares
住院费
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Taxas de especialistas
专家费
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Testes de diagnóstico
诊疗费
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Procedimentos cirúrgicos
外科手术
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamento psiquiátrico
精神治疗
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamentos dentários
牙齿治疗
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tratamento oftalmológico
眼科治疗
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Por que você está requisitando um visto?
请问您为什么需要入境签证?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Como posso extender meu visto?
我该如何续签我的签证?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Por que minha requisição de visto foi negada?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Tenho que mudar a placa do meu carro?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Gostaria de registrar meu veículo.
我想要登记我的车辆。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
我想要申请临时驾照。
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Gostaria de marcar minha __________.
我想要预约__________。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
prova teórica
理论考试
Τύπος εξέτασης
prova prática de direção
路考
Τύπος εξέτασης
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
我想要改动驾照上的__________。
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
endereço
地址
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
nome
名字
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
foto
照片
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
我想要给驾照添加更高的级别。
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
我想要延长我的驾照。
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
perdida
丢失
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
roubada
被偷了
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
danificada
受损
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
我想要申诉我的驾照吊销。
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
我想要申请【国家】国籍。
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Eu não tenho antecedentes criminais.
我没有犯罪记录。
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
我的【语言】达到了等级要求。
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
公民身份申请的费用是哪些?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
我的配偶是【国家】公民。
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας