Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
您的【文件】是什么时候签发的?
Când a fost emis [documentul]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Unde a fost emis [documentul]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
请问您的身份证件何时过期?
Când îți expiră ID-ul?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
您能帮我填一下这个表格吗?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
请问我要办____ 需要带什么文件?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
我的【材料】被偷了。
Mi s-a furat [documentul].
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
我在帮____ 填写申请表格。
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
这是机密信息。
Informația este confidențială.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

你叫什么名字?
Cum vă cheamă?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
请问您住在哪里?
Unde locuiți?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
请问您的地址是什么?
Care este adresa dumneavoastră?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
请问您的国籍是什么?
Ce cetățenie aveți?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
请问您是何时到达【该国】的?
Când ați ajuns în [țara]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
您能出示一下您的身份证件么?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

我的婚姻状况是____ 。
Starea mea civilă este ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
单身
Singur
Συζυγική κατάσταση
已婚
Căsătorit/ă
Συζυγική κατάσταση
分居
separat/ă
Συζυγική κατάσταση
离异
divorțat/ă
Συζυγική κατάσταση
同居
concobinaj
Συζυγική κατάσταση
民事结婚
într-o uniune civilă
Συζυγική κατάσταση
未婚伴侣
necăsătorit/ă
Συζυγική κατάσταση
同居伴侣关系
partener/ă de viață
Συζυγική κατάσταση
鳏居
văduv/ă
Συζυγική κατάσταση
请问您有孩子吗?
Aveți copii?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
我想要和家人团聚。
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

我想要在这个城市登记入户。
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
请问我应该带什么材料?
Ce documente trebuie să aduc?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
请问有注册费吗?
Există vreo taxă de înregistrare?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
我是来进行住址登记。
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
我想要申请居住证。
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

我想要问一下关于保险的问题。
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
我需要私人的健康保险吗?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
请问该保险涵盖哪些方面?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
住院费
Taxe pentru spitalizare
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
专家费
Onorarii ale medicilor specialiști
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
诊疗费
Test de diagnosticare
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
外科手术
Intervenții chirurgicale
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
精神治疗
Tratament psihiatric
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
牙齿治疗
Tratamente dentare
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
眼科治疗
Tratamente oftalmologice
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

请问您为什么需要入境签证?
De ce solicitați o viză de intrare?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
我该如何续签我的签证?
Cum îmi pot extinde viza?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
为什么我的签证申请被拒绝了?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

请问我需要更换我的车牌号吗?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
我想要登记我的车辆。
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
我想要申请临时驾照。
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
我想要预约__________。
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
理论考试
testul teoretic
Τύπος εξέτασης
路考
examenul practic
Τύπος εξέτασης
我想要改动驾照上的__________。
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
地址
Adresa
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
名字
nume
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
照片
fotografia
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
我想要给驾照添加更高的级别。
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
我想要延长我的驾照。
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
我想要更换一个___________ 驾照。
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
丢失
pierdut
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
被偷了
furat
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
受损
distrus
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
我想要申诉我的驾照吊销。
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

我想要申请【国家】国籍。
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
我在哪里可以注册【语言】考试?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
我没有犯罪记录。
Nu am antecedente penale.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
我的【语言】达到了等级要求。
Am nivelul necesar de [limbă].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
公民身份申请的费用是哪些?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
我的配偶是【国家】公民。
Partenerul meu este __________.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας