Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Hol találom a ____űrlapot?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
您的【文件】是什么时候签发的?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
请问您的身份证件何时过期?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
您能帮我填一下这个表格吗?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
请问我要办____ 需要带什么文件?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
我的【材料】被偷了。
Ellopták a [dokumentumomat].
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
我在帮____ 填写申请表格。
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
这是机密信息。
Az információ bizalmas.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

你叫什么名字?
Hogy hívják?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Mikor és hol született?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
请问您住在哪里?
Hol lakik?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
请问您的地址是什么?
Mi a címe?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
请问您的国籍是什么?
Mi az állampolgársága?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
请问您是何时到达【该国】的?
Mikor érkezett [országba]?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
您能出示一下您的身份证件么?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

我的婚姻状况是____ 。
A családi állapotom ___________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
单身
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Συζυγική κατάσταση
已婚
házas
Συζυγική κατάσταση
分居
külön él a házastársától
Συζυγική κατάσταση
离异
elvált
Συζυγική κατάσταση
同居
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
民事结婚
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
未婚伴侣
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
同居伴侣关系
élettársi kapcsolatban van
Συζυγική κατάσταση
鳏居
özvegy
Συζυγική κατάσταση
请问您有孩子吗?
Vannak gyermekei?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Élnek önnel eltartottak?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
我想要和家人团聚。
Szeretném egyesíteni a családomat.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

我想要在这个城市登记入户。
Szeretnék regisztrálni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
请问我应该带什么材料?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
请问有注册费吗?
Van regisztrációs díj?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
我是来进行住址登记。
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
我想要申请居住证。
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

我想要问一下关于保险的问题。
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
我需要私人的健康保险吗?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
请问该保险涵盖哪些方面?
Mit fedez a biztosítás?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
住院费
Kórházi költségek
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
专家费
Szakorvos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
诊疗费
Diagnosztikai vizsgálatok
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
外科手术
Műtéti beavatkozás
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
精神治疗
Pszichiátriai kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
牙齿治疗
Fogorvosi kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
眼科治疗
Szemészeti kezelés
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

请问您为什么需要入境签证?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
我该如何续签我的签证?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
为什么我的签证申请被拒绝了?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
请问我是否可以申请成为永久居民?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

请问我需要更换我的车牌号吗?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
我想要登记我的车辆。
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Érvényes itt a jogosítványom?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
我想要申请临时驾照。
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
我想要预约__________。
Szeretném lefoglalni a __________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
理论考试
elméleti vizsga
Τύπος εξέτασης
路考
gyakorlati vizsga
Τύπος εξέτασης
我想要改动驾照上的__________。
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
地址
cím
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
名字
név
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
照片
fénykép
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
我想要给驾照添加更高的级别。
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
我想要延长我的驾照。
Szeretném megújítani a jogosítványom
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
我想要更换一个___________ 驾照。
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
丢失
elveszett
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
被偷了
ellopott
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
受损
sérült
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
我想要申诉我的驾照吊销。
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

我想要申请【国家】国籍。
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
我在哪里可以注册【语言】考试?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
我没有犯罪记录。
Büntetlen előéletű vagyok.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
我的【语言】达到了等级要求。
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
公民身份申请的费用是哪些?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
我的配偶是【国家】公民。
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας