Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Hvornår udløber dit ID?
¿Cuándo caduca su DNI?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Me han robado el/la (documento).
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Informationerne er fortrolige.
La información es confidencial.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Hvad hedder du?
¿Cómo se llama usted?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Hvor og hvornår er du født?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Hvor bor du?
¿Dónde vive usted?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Hvad er din adresse?
¿Cuál es su dirección?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Hvad er dit statsborgerskab?
¿Cuál es su nacionalidad?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Hvornår ankom du til [land]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Må jeg se dit ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Jeg er ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
single
soltero/a
Συζυγική κατάσταση
gift
casado/a
Συζυγική κατάσταση
separeret
separado/a
Συζυγική κατάσταση
fraskilt
divorciado/a
Συζυγική κατάσταση
samlevende
cohabitante
Συζυγική κατάσταση
i et indregistreret parforhold
en unión civil
Συζυγική κατάσταση
ugifte partnere
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
i et indenlandsk parforhold
pareja de hecho
Συζυγική κατάσταση
enke
viudo/a
Συζυγική κατάσταση
Har du børn?
¿Tiene usted hijos?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jeg vil gerne registreres i byen
Me gustaría empadronarme.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jeg er her for at registrere min bopæl
Vengo a registrar mi domicilio.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Hospitalsgebyrer
Tasas hospitalarias
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Speciallægegebyrer
Honorarios de médicos especialistas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnosetests
Pruebas diagnósticas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiske indgreb
Intervenciones quirúrjicas
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Tratamiento psiquiátrico
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlinger
Tratamientos dentales
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Øjenbehandlinger
Tratamientos oftalmológicos
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Er mit kørekort gyldigt her?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoritest
el examen teórico
Τύπος εξέτασης
køreprøve
el examen práctico
Τύπος εξέτασης
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
la dirección
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
navnet
el nombre
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
billedet
la fotografía
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
mistet
lo he perdido
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stjålet
me lo han robado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
beskadiget
se ha dañado
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jeg har en ren straffeattest
No tengo antecedentes penales.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας