Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Hvornår udløber dit ID?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Informationerne er fortrolige.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Hvad hedder du?
Πώς σας λένε;
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Hvor og hvornår er du født?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Hvor bor du?
Πού μένετε;
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Hvad er din adresse?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Hvad er dit statsborgerskab?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Hvornår ankom du til [land]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Må jeg se dit ID?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Jeg er ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
single
ελεύθερος/η
Συζυγική κατάσταση
gift
παντρεμένος/η
Συζυγική κατάσταση
separeret
σε διάσταση
Συζυγική κατάσταση
fraskilt
χωρισμένος/η
Συζυγική κατάσταση
samlevende
συμβίωση
Συζυγική κατάσταση
i et indregistreret parforhold
σε αστική ένωση
Συζυγική κατάσταση
ugifte partnere
ανύπαντροι σύντροφοι
Συζυγική κατάσταση
i et indenlandsk parforhold
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Συζυγική κατάσταση
enke
χήρος/χήρα
Συζυγική κατάσταση
Har du børn?
έχετε παιδιά;
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Jeg vil gerne registreres i byen
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Jeg er her for at registrere min bopæl
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Hospitalsgebyrer
Τέλη νοσοκομείου
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Speciallægegebyrer
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnosetests
Διαγνωστικές εξετάσεις
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Kirurgiske indgreb
Χειρουργικές επεμβάσεις
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psykiatrisk behandling
Ψυχιατρική θεραπεία
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Tandbehandlinger
Οδοντιατρικές θεραπείες
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Øjenbehandlinger
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Er mit kørekort gyldigt her?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
teoritest
θεωρητική εξέταση
Τύπος εξέτασης
køreprøve
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Τύπος εξέτασης
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
adressen
διεύθυνση
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
navnet
όνομα
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
billedet
φωτογραφία
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
mistet
χαμένη
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stjålet
κλεμμένη
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
beskadiget
κατεστραμμένη
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Jeg har en ren straffeattest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας