Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Wo kann ich das Formular für____finden?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Wie heißen Sie?
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Wo wohnen Sie?
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Wie ist Ihre Adresse?
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mein Familienstand ist_____.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
ledig
Συζυγική κατάσταση
verheiratet
Συζυγική κατάσταση
getrennt
Συζυγική κατάσταση
geschieden
Συζυγική κατάσταση
zusammenlebend
Συζυγική κατάσταση
in einer eingetragenen Partnerschaft
Συζυγική κατάσταση
unverheiratetes Paar
Συζυγική κατάσταση
in einer Partnerschaft
Συζυγική κατάσταση
verwitwet
Συζυγική κατάσταση
Haben Sie Kinder?
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Gibt es Anmeldegebühren?
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Krankenhausgebühren
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Facharztkosten
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnosetests
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Chirurgische Eingriffe
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatrische Behandlung
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Zahnbehandlungen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Augenbehandlungen
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Ist mein Führerschein hier gültig?
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
den Theorieteil
Τύπος εξέτασης
den praktischen Teil
Τύπος εξέτασης
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
die Adresse
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
den Namen
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
das Foto
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
verlorenen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
gestohlenen
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
beschädigten
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας