Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Wo kann ich das Formular für____finden?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
Ich stelle diesen Antrag für _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
Diese Information wird vertraulich behandelt.
المعلومات سرية.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

Wie heißen Sie?
ما هو اسمك؟
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Wo wohnen Sie?
أين تعيش؟
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
Wie ist Ihre Adresse?
ما هو عنوانك؟
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
ما هي جنسيتك؟
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

Mein Familienstand ist_____.
حالتي الزوجية هي___________________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
ledig
عازب
Συζυγική κατάσταση
verheiratet
متزوج
Συζυγική κατάσταση
getrennt
منفصل
Συζυγική κατάσταση
geschieden
مطلق
Συζυγική κατάσταση
zusammenlebend
لدي شريك/شريكة في السكن
Συζυγική κατάσταση
in einer eingetragenen Partnerschaft
متزوجان مدنيا
Συζυγική κατάσταση
unverheiratetes Paar
شريكان غير متزوجين
Συζυγική κατάσταση
in einer Partnerschaft
في شراكة منزلية
Συζυγική κατάσταση
verwitwet
أرمل/أرملة
Συζυγική κατάσταση
Haben Sie Kinder?
هل لديك أطفال؟
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
أرغب في التسجيل في المدينة
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Gibt es Anmeldegebühren?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
Was übernimmt die Krankenversicherung?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Krankenhausgebühren
تكاليف المستشفى
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Facharztkosten
أجور المختصين
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnosetests
اختبارات التشخيص
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Chirurgische Eingriffe
العمليات الجراحية
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatrische Behandlung
العلاج النفسي
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Zahnbehandlungen
العلاج السني
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Augenbehandlungen
علاج العينين
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
Wie kann ich mein Visum verlängern?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Muss ich mein Auto neu anmelden?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Ist mein Führerschein hier gültig?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
Ich möchte mich für_____ anmelden.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
den Theorieteil
اختبار نظري
Τύπος εξέτασης
den praktischen Teil
اختبار القيادة
Τύπος εξέτασης
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
die Adresse
العنوان
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
den Namen
الاسم
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
das Foto
الصورة
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
verlorenen
ضائعة
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
gestohlenen
مسروقة
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
beschädigten
متضررة
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας