Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά

Where can I find the form for ____ ?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα
When was your [document] issued?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
Where was your [document] issued?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο
When does your ID expire?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα
Could you help me fill out the form?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα
What documents should I bring for __________ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε
To apply for [document], you must provide at least_______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο
My [document] has been stolen.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί
I am completing this application on behalf of _____ .
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
The information is confidential.
المعلومات سرية.
Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους
Can you give me a receipt for this application?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες

What is your name?
ما هو اسمك؟
Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου
Could you please tell me your place and date of birth?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου
Where do you live?
أين تعيش؟
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου
What is your address?
ما هو عنوانك؟
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου
What is your citizenship?
ما هي جنسيتك؟
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου
When did you arrive in [country]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα
Could you please show me your ID?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση

My marital status is ___________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
single
عازب
Συζυγική κατάσταση
married
متزوج
Συζυγική κατάσταση
separated
منفصل
Συζυγική κατάσταση
divorced
مطلق
Συζυγική κατάσταση
cohabiting
لدي شريك/شريكة في السكن
Συζυγική κατάσταση
in a civil union
متزوجان مدنيا
Συζυγική κατάσταση
unmarried partners
شريكان غير متزوجين
Συζυγική κατάσταση
in a domestic partnership
في شراكة منزلية
Συζυγική κατάσταση
widowed
أرمل/أرملة
Συζυγική κατάσταση
Do you have children?
هل لديك أطفال؟
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά
Do you have dependents living with you?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της
I would like to reunite with my family.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή

I would like to register in the city.
أرغب في التسجيل في المدينة
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος
What documents shall I bring?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε
Are there any registration fees?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής
I am here for the domicile registration.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας
I would like to apply for a good conduct certificate.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς
I would like to apply for a residence permit.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας

I would like to ask some questions about the health insurance.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Do I need private health insurance?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας
What is covered by the health insurance?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
Hospital fees
تكاليف المستشفى
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Specialists' fees
أجور المختصين
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Diagnostic tests
اختبارات التشخيص
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Surgical procedures
العمليات الجراحية
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Psychiatric treatment
العلاج النفسي
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Dental treatments
العلاج السني
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας
Eye care treatment
علاج العينين
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα

Why are you requesting the entry visa?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου
Do I need a visa to visit [country]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα
How can I extend my visa?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας
Why has my visa application been rejected?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
Can I apply to become a permanent resident?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης

Do I have to change the license plate of my car?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
I would like to register my vehicle.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή
Is my driving licence valid here?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί
I would like to apply for a provisional driving license.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης
I would like to book my __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης
theory test
اختبار نظري
Τύπος εξέτασης
driving test
اختبار القيادة
Τύπος εξέτασης
I would like to change the ____________on my driving license.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας
address
العنوان
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
name
الاسم
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
photo
الصورة
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
I would like to add higher categories to my driving license.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας
I would like to renew my driving license.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας
I would like to replace a ___________ driving license.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης
lost
ضائعة
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
stolen
مسروقة
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
damaged
متضررة
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης
I would like to appeal my license suspension.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
Where can I register for the [language] test?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας
I have a clean criminal record.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο
I have the required level of [language].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας προορισμού σας
What are the fees for citizenship application?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας