Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Vážený pane prezidente,
Уважаемый г-н президент
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Vážená paní,
Уважаемая госпожа...
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Vážený pane / Vážená paní,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dobrý den,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Milý Johne,
Дорогой Иван!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Obracíme se na vás ohledně...
Пишем вам по поводу...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Píšeme vám ve spojitosti s...
Мы пишем в связи с ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
V návaznosti na...
Ввиду...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
V návaznosti na...
В отношении...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Píši vám, abych vás informoval o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Píši Vám jménem...
Я пишу от лица..., чтобы...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ваша компания была рекомендована...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Vadilo by Vám, kdyby...
Вы не против, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Будьте любезны...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Буду очень благодарен, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Не могли бы вы прислать мне...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Máme zájem o získání/obdržení...
Мы заинтересованы в получении...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Musím vás požádat, zda...
Вынужден (с)просить вас...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mohl(a) byste doporučit...
Не могли бы вы посоветовать...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Пришлите пожалуйста...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Вам необходимо срочно...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Byli bychom vděční, kdyby...
Мы были бы признательны, если..
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Naším záměrem je, aby ...
Нашим намерением является...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Je nám líto vás informovat, že...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Příloha je ve formátu...
Прикрепленный файл в формате...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Больше информации см. на сайте...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Děkuji Vám předem...
Заранее спасибо...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Těším se na možnou spolupráci.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Спасибо за помощь в этом деле.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Я хотел бы обсудить это с вами
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Pokud budete potřebovat více informací...
Если вам необходимо больше информации...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vážíme si vaší práce.
Мы ценим ваш вклад
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Těším se na Vaší odpověď.
Надеюсь на скорый ответ
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
S pozdravem,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
S úctou,
С уважением ваш...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
S pozdravem, / Zdravím,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί