Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Bäste herr ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa herr/fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver till dig angående ...
Nós escrevemos a respeito de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i samband med ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vidare till ...
A respeito de..
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Med hänvisning till ...
Com referência a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Vi är tacksamma om du ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunde du skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jag måste fråga dig om ...
Devo perguntar-lhe se...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Skulle du kunna rekommendera ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Skulle du kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi ber dig omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Den bifogade filen är i formatet ... .
O anexo está no formato...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
För mer information, se vår hemsida ...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tack på förhand...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Om du behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Nós prezamos o seu negócio.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Espero ter notícias suas em breve.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Hälsningar,
Abraços,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί