Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Bäste herr ordförande,
Geachte heer President
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Bäste herrn,
Geachte heer
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa herr/fru,
Geachte heer, mevrouw
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Bäste John,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver till dig angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Vi är tacksamma om du ...
Zou u het erg vinden om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunde du skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jag måste fråga dig om ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Skulle du kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Skulle du kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi ber dig omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Den bifogade filen är i formatet ... .
De bijlage is in ... formaat.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
För mer information, se vår hemsida ...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Om du behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Wij waarderen u als klant.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Ik hoor graag van u.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Hälsningar,
Groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί