Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Bäste herr ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa fru,
Kære Fru.,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa herr/fru,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det måtte vedkomme,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Bäste John,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver till dig angående ...
Vi skriver til dig angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i anledning af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Vi är tacksamma om du ...
Ville du have noget imod hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Vil du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunde du skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jag måste fråga dig om ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Skulle du kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Skulle du kunna skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi ber dig omgående att ...
Du anmodes til snarest at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Vi ville sætte pris på hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi har för avsikt att ...
Det er vores intention at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi må desværre meddele dig at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Den bifogade filen är i formatet ... .
Bilaget er i...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
För mer information, se vår hemsida ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp i denne sag.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Om du behöver mer information ...
Hvis du behøver mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vi sætter pris på din forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί