Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Bäste herr ordförande,
Dear Mr. President,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Bäste herrn,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa fru,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa herr/fru,
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Bäste John,
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver till dig angående ...
We are writing to you regarding…
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vidare till ...
Further to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Med hänvisning till ...
With reference to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Vi är tacksamma om du ...
Would you mind if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
I would be grateful if you could...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunde du skicka mig ...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jag måste fråga dig om ...
I must ask you whether...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Skulle du kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Skulle du kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi ber dig omgående att ...
You are urgently requested to…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
We would be grateful if…
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Den bifogade filen är i formatet ... .
The attachment is in...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
För mer information, se vår hemsida ...
For further information please consult our website at…
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
I look forward to the possibility of working together.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Om du behöver mer information ...
If you require more information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
We appreciate your business.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Hälsningar,
Regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί