Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Уважаемый г-н президент
Sayın Başkan,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Уважаемый г-н ...
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Уважаемая госпожа...
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Уважаемые...
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Уважаемые...
Sayın yetkililer,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Уважаемые...
İlgili makama,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Уважаемый г-н Смидт
Sayın Ahmet Bey,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Arzu Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Ayşe Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Fulya Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемый...
Sayın Ahmet Türkal,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Дорогой Иван!
Sevgili Can,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Пишем вам по поводу...
... konuda size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Мы пишем в связи с ...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ввиду...
...'e istinaden
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
В отношении...
...'e atfen
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Не могли бы вы предоставить информацию о...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Я пишу от лица..., чтобы...
... adına size yazıyorum.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Ваша компания была рекомендована...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Вы не против, если...
Rica etsem acaba ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Будьте любезны...
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Буду очень благодарен, если...
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Не могли бы вы прислать мне...
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Мы заинтересованы в получении...
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Вынужден (с)просить вас...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Не могли бы вы посоветовать...
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Пришлите пожалуйста...
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Вам необходимо срочно...
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Мы были бы признательны, если..
Çok memnun olurduk eğer ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Каков ваш актуальный прейскурант на...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Нашим намерением является...
Niyetimiz şu ki ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Üzgünüz ancak ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Прикрепленный файл в формате...
Ekler ... formatındadır.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Больше информации см. на сайте...
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Заранее спасибо...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Спасибо за помощь в этом деле.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Я хотел бы обсудить это с вами
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Если вам необходимо больше информации...
Daha bilgi isterseniz ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Мы ценим ваш вклад
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Надеюсь на скорый ответ
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
С уважением...
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός
С уважением...
Saygılarımızla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
С уважением ваш...
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
С уважением...
En iyi / kibar dileklerimle,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
С уважением...
Saygılar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί