Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Уважаемый г-н президент
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Уважаемый г-н ...
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Уважаемая госпожа...
Kære Fru.,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Уважаемые...
Til hvem det måtte vedkomme,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Уважаемый г-н Смидт
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемый...
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Дорогой Иван!
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Пишем вам по поводу...
Vi skriver til dig angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i anledning af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ввиду...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
В отношении...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Я пишу от лица..., чтобы...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Ваша компания была рекомендована...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Вы не против, если...
Ville du have noget imod hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Будьте любезны...
Vil du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Буду очень благодарен, если...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Не могли бы вы прислать мне...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Мы заинтересованы в получении...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Вынужден (с)просить вас...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Не могли бы вы посоветовать...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Пришлите пожалуйста...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Вам необходимо срочно...
Du anmodes til snarest at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Мы были бы признательны, если..
Vi ville sætte pris på hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Нашим намерением является...
Det er vores intention at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi må desværre meddele dig at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Прикрепленный файл в формате...
Bilaget er i...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Больше информации см. на сайте...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Заранее спасибо...
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Спасибо за помощь в этом деле.
Tak for din hjælp i denne sag.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Я хотел бы обсудить это с вами
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Если вам необходимо больше информации...
Hvis du behøver mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Мы ценим ваш вклад
Vi sætter pris på din forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Надеюсь на скорый ответ
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
С уважением...
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
С уважением...
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
С уважением ваш...
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
С уважением...
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
С уважением...
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί