Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Stimate Domnule Preşedinte,
Geachte heer President
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Stimate Domnule,
Geachte heer
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Stimate Domnul/Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Stimaţi Domni,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
În atenţia cui este interesat,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Stimate Domnule Popescu,
Geachte heer Jansen
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Domnişoară Ionescu,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dragă Andreea Popescu,
Beste meneer Jansen
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dragă Mihai,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vă scriem cu privire la...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vă scriem în legătură cu...
Wij schrijven u in verband met ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
În legătură cu...
Met betrekking tot ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Referitor la...
Ten aanzien van ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Vă scriu în numele...
Ik schrijf u uit naam van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

V-ar deranja dacă...
Zou u het erg vinden om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Aţi fi atât de amabil încât să...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Aş dori să ştiu dacă...
Ik zou u willen vragen, of ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Îmi puteţi recomanda...
Kunt u ... aanbevelen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
U wordt dringend verzocht ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
V-am rămâne recunoscători dacă...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Intenţia noastră este să...
Het is ons oogmerk om ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Ataşamentul este în formatul...
De bijlage is in ... formaat.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vă mulţumesc anticipat...
Bij voorbaat dank.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Wij waarderen u als klant.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Ik hoor graag van u.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Cu stimă,
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός
Cu sinceritate,
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Cu respect,
Hoogachtend,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Toate cele bune,
Met de beste groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cu bine,
Groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί