Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Stimate Domnul/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
În atenţia cui este interesat,
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Domnişoară Ionescu,
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dragă Andreea Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vă scriem cu privire la...
我们就...一事给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vă scriem în legătură cu...
我们因...写这封信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
În legătură cu...
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Referitor la...
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
我写信想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Vă scriu în numele...
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

V-ar deranja dacă...
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Aţi fi atât de amabil încât să...
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
V-aş fi profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
您能将…发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Aş dori să ştiu dacă...
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
V-am rămâne recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Ataşamentul este în formatul...
附件是...格式的
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Cu stimă,
此致
Επίσημος χαιρετισμός
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Cu respect,
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Toate cele bune,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cu bine,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί