Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Уважаемый г-н президент
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Уважаемый г-н ...
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Уважаемая госпожа...
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quem possa interessar,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Уважаемый г-н Смидт
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Уважаемый...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Дорогой Иван!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nós escrevemos a respeito de...
Пишем вам по поводу...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Мы пишем в связи с ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
A respeito de..
Ввиду...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Com referência a...
В отношении...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Escrevo-lhe para saber sobre...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Escrevo-lhe em nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Ваша компания была рекомендована...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Вы не против, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Будьте любезны...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Eu ficaria muito satisfeito se...
Буду очень благодарен, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Не могли бы вы прислать мне...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nós estamos interessados em obter/receber...
Мы заинтересованы в получении...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Devo perguntar-lhe se...
Вынужден (с)просить вас...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Не могли бы вы посоветовать...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Пришлите пожалуйста...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Вам необходимо срочно...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nós ficaríamos agradecidos se...
Мы были бы признательны, если..
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Qual a lista atual de preços de...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
É a nossa intenção...
Нашим намерением является...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Lamentamos informar que...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
O anexo está no formato...
Прикрепленный файл в формате...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Больше информации см. на сайте...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Заранее спасибо...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Спасибо за помощь в этом деле.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Я хотел бы обсудить это с вами
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Caso precise de maiores informações...
Если вам необходимо больше информации...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Nós prezamos o seu negócio.
Мы ценим ваш вклад
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Espero ter notícias suas em breve.
Надеюсь на скорый ответ
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Cordialmente,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός
Atenciosamente,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Com elevada estima,
С уважением ваш...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Lembranças,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Abraços,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί