Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Szanowny Panie Prezydencie,
Geachte heer President
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Szanowny Panie,
Geachte heer
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Drogi/Szanowny Pani,
Geachte mevrouw
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Szanowni Państwo,
Geachte heer, mevrouw
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Szanowny Panie,
Geachte heer Jansen
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Szanowny Panie,
Beste meneer Jansen
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Drogi Tomaszu,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Piszemy do Państwa w sprawie...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Piszemy do Państwa w związku z...
Wij schrijven u in verband met ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
W nawiązaniu do...
Met betrekking tot ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Nawiązując do...
Ten aanzien van ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Ik schrijf u uit naam van ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Zou u het erg vinden om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Chciałbym zapytać, czy...
Ik zou u willen vragen, of ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Czy mógłby mi Pan polecić...
Kunt u ... aanbevelen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Prosiłbym o przesłanie mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Proszę o pilne przesłanie mi...
U wordt dringend verzocht ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Het is ons oogmerk om ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Z przykrością informujemy, że...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Załącznik jest w formacie...
De bijlage is in ... formaat.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Z góry dziękuję...
Bij voorbaat dank.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Doceniamy Państwa pracę.
Wij waarderen u als klant.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Czekam na Pana odpowiedź.
Ik hoor graag van u.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Z wyrazami szacunku,
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Met vriendelijke groet,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Z poważaniem,
Hoogachtend,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Pozdrawiam serdecznie,
Met de beste groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Pozdrawiam,
Groeten,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί