Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Tisztelt Elnök Úr!
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Tisztelt Uram!
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem!
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem/Uram!
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Tisztelt Uraim!
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Tisztelt Hölgyem/Uram!
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Tisztelt Smith úr!
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯女士/小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kedves Smith John!
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kedves John!
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
我们就...一事给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
我们因...写这封信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Továbbá ....
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
A ... ajánlásával....
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
我写信想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
X nevében írok Önnek ....
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Nem bánná, ha ...
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Lenne olyan szíves, hogy...
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le lennék kötelezve, ha ...
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Hálás lennék, ha ...
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Elküldené nekem...
您能将…发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
我们对获得/接受...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Meg kell kérdeznem, hogy ...
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Tudna ajánlani...
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Elküldené nekem ...
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Sürgősen kérjük, hogy ...
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Hálásak lennénk, ha ...
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mi a jelenlegi ára a ....
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Az a szándékunk, hogy ...
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
A csatolmány a ...
附件是...格式的
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Előre is köszönöm...
提前谢谢您...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Várom, hogy megbeszélhessük.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ha több információra van szüksége
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Értékeljük az Ön üzletét.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Várom a válaszát.
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tisztelettel,
此致
Επίσημος χαιρετισμός
Tisztelettel,
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Tisztelettel,
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Üdvözlettel,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Üdvözlettel,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί