Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

친애하는 사장님께,
عزيزي السيد الرئيس،
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
관계자님께 드립니다.
سيدي المحترم،
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
사모님께 드립니다.
سيدتي المحترمة،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
친애하는 관계자님께 드립니다.
سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
친애하는 여러분께 드립니다.
السادة المحترمون،
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
관계자분(들)께 드립니다.
إلى مَن يهمّه الأمر،
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
친애하는 최철수님,
عزيزي السيد أحمد،
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 김민정님,
عزيزتي السيدة أحمد،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 김선영님,
عزيزتي الآنسة منال أحمد،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 최유라님,
عزيزتي الآنسة أحمد،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
친애하는 홍두깨씨,
عزيزي السيد مجدي أحمد،
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
친애하는 미영씨,
عزيزي مجدي،
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
نكتب إليك بخصوص...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
نكتب إليك بخصوص موضوع...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
...에 관하여 말씀드리자면,
بالإضافة إلى...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...에 대해서 언급하자면,
فيما يتعلق بـ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
أكتب لأسأل عن...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
...를 대신하여 글을 드립니다.
أكتب إليك نيابة عن...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
لقد تم ترشيح شركتكم بقوة...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
أرجو ألا تمانع لو...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
هلا تفضلت بأنْ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
سأكون ممنونا لو...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
سنكون مَمْنونين لو استطعت أن ترسل لنا معلومات مفصّلة حول...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
سأكون شاكرا لو استطعت أنْ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
...를 보내주시겠습니까?
هلا تفضّلت بأن ترسل لي...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
نحن مهتمون بالحصول على...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
اسمحوا لي بأن أطلب منكم إذا...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...를 추천해 주시겠습니까?
هل تستطيع أن توصي بأن...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
هل تفضّلت بأن ترسل لي...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
مطلوب منكم بشكل مستعجل أنْ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
سنكون ممنونين لوْ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
نحن مهتمون بـ... ونودّ أن نعرف...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
نفهم من إشهاراتكم أنكم تنتجون...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
저희의 목적은 ... 입니다.
إننا نَنوي أنْ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
يؤسفنا أن نعلمكم أنّ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
الملف المرفق في شكل...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
لم أتمكن من فتح الملف المرفق هذا الصباح. برنامج الحماية من الفيروسات كشف فيروسا.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
أعتذر لعدم إعادة توجيه الرسالة بشكل أسرع، ولكن، ونظرا لخطإ مطبعيّ، فقد عادت رسالتك على أساس أنّ "المرسل إليه مجهول".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
لأجل معلومات أكثر نرجو أن تراجع موقعنا الإلكتروني على ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
أرجو أن تتصل بي إذا احتجت إلى أي مساعدة إضافية.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
أرجو أن تعلمنا إذا كان بوسعنا أن نقدم أي مساعدات إضافية.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
미리 감사의 말씀 드리며...
نشكرك مقدّما...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
أرجو ألا تتردد في الاتصال بنا إذا احتجت إلى أيّ معلومات إضافية
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
سأكون في غاية الامتنان إذا تمكنتم من النظر في هذه المسألة بأسرع وقت ممكن.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
إذا احتجت إلى أيّ معلومات إضافية، أرجو ألا تتردد في الاتصال بي.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
إني أتطلع إلى إمكانية التعاون مستقبلا.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
شكرا لمساعدتك في هذا الشأن.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
أتطلع إلى الحديث معك في هذا الشأن.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
إذا احتجت إلى معلومات أكثر...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
당신의 수고에 감사드립니다.
شكرا لثقتك فينا.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
조만간 답장 받길 기대합니다.
في انتظار ردكم قريبا.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
... (자신의 이름) 드림,
تقبلوا أسمى عبارات الإخلاص.
Επίσημος χαιρετισμός
... (자신의 이름) 드림,
تقبلوا أخلص التحيات،
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
... (자신의 이름) 드림,
تقبلوا فائق عبارات الاحترام،
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
.... 보냄,
أجمل التحيات،
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
.... 보냄,
تحياتي،
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί