Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

尊敬的主席先生,
Sayın Başkan,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
尊敬的先生,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的女士,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
尊敬的先生/女士,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
尊敬的先生们,
Sayın yetkililer,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
尊敬的收信人,
İlgili makama,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士,
Sayın Arzu Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Ayşe Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
尊敬的史密斯女士/小姐,
Sayın Fulya Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
亲爱的约翰 史密斯,
Sayın Ahmet Türkal,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
亲爱的约翰,
Sevgili Can,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
我们就...一事给您写信
... konuda size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
我们因...写这封信
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
因贵公司...
...'e istinaden
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
鉴于贵公司...
...'e atfen
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
我写信想询问关于...的信息
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
我代表...给您写信
... adına size yazıyorum.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
...诚挚推荐贵公司
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

请问您是否介意...
Rica etsem acaba ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
您是否能够...
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能...,我将不胜感激
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
如果您能… ,我将非常感激
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
您能将…发送给我吗?
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我们对获得/接受...很有兴趣
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
我必须问您是否...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
您能推荐...吗?
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
您能将...发送给我吗?
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
请您尽快按要求将...
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
如果您能...,我们将不胜感激
Çok memnun olurduk eğer ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
您目前针对...的价格清单是什么样的?
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
我们的意向是...
Niyetimiz şu ki ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
我们仔细考虑了您的建议和...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
很抱歉地通知您...
Üzgünüz ancak ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
附件是...格式的
Ekler ... formatındadır.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
提前谢谢您...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
麻烦您请尽快回复,因为...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我很期待将来有合作的可能性。
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
谢谢您在这件事上的帮忙。
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
如果您需要更多信息...
Daha bilgi isterseniz ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
和您做生意,我们觉得很愉快。
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
请联系我,我的电话号码是...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
期待着尽快得到您的回复。
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
此致
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός
此致
敬礼
Saygılarımızla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
肃然至上
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
祝好
En iyi / kibar dileklerimle,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
祝好
Saygılar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί