Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Vážený pane prezidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Gentilissimo,
Vážený pane,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentilissima,
Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentili Signore e Signori,
Vážený pane / Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissimo Bianchi,
Milý Johne Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Gentile Mario,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Obracíme se na vás ohledně...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
In riferimento a...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Per quanto concerne...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
La contatto per avere maggiori informazioni...
Píši vám, abych vás informoval o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
La contatto per conto di...
Píši Vám jménem...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Le dispiacerebbe...
Vadilo by Vám, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
La contatto per sapere se può...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le sarei veramente grata/o se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le sarei riconoscente se volesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Potrebbe inviarmi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Máme zájem o získání/obdržení...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi trovo a chiederLe di...
Musím vás požádat, zda...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Potrebbe raccomadarmi...
Mohl(a) byste doporučit...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Le saremmo grati se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
È nostra intenzione...
Naším záměrem je, aby ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Dopo attenta considerazione...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Je nám líto vás informovat, že...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
L'allegato è in formato... .
Příloha je ve formátu...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
RingraziandoLa anticipatamente,
Děkuji Vám předem...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Těším se na možnou spolupráci.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Pokud budete potřebovat více informací...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vážíme si vaší práce.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Sentiamoci, il mio numero è...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Spero di sentirLa presto.
Těším se na Vaší odpověď.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
In fede,
S pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός
Cordiali saluti
Se srdečným pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Cordialmente,
S úctou,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Saluti
Se srdečným pozdravem,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saluti
S pozdravem, / Zdravím,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί