Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Stimate Domnule Preşedinte,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Gentilissimo,
Stimate Domnule,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentilissima,
Stimată Doamnă,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentili Signore e Signori,
Stimate Domnul/Doamnă,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Alla cortese attenzione di ...,
Stimaţi Domni,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A chi di competenza,
În atenţia cui este interesat,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Gentilissimo Sig. Rossi,
Stimate Domnule Popescu,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Stimată Doamnă Popescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.na Verdi,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Stimată Doamnă Popescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissimo Bianchi,
Dragă Andreea Popescu,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Gentile Mario,
Dragă Mihai,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vă scriem cu privire la...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vă scriem în legătură cu...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
In riferimento a...
În legătură cu...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Per quanto concerne...
Referitor la...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
La contatto per avere maggiori informazioni...
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
La contatto per conto di...
Vă scriu în numele...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Le dispiacerebbe...
V-ar deranja dacă...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
La contatto per sapere se può...
Aţi fi atât de amabil încât să...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le sarei veramente grata/o se...
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le sarei riconoscente se volesse...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Potrebbe inviarmi...
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi trovo a chiederLe di...
Aş dori să ştiu dacă...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Potrebbe raccomadarmi...
Îmi puteţi recomanda...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Le saremmo grati se...
V-am rămâne recunoscători dacă...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
È nostra intenzione...
Intenţia noastră este să...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Dopo attenta considerazione...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
L'allegato è in formato... .
Ataşamentul este în formatul...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
RingraziandoLa anticipatamente,
Vă mulţumesc anticipat...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Sentiamoci, il mio numero è...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Spero di sentirLa presto.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
In fede,
Cu stimă,
Επίσημος χαιρετισμός
Cordiali saluti
Cu sinceritate,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Cordialmente,
Cu respect,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Saluti
Toate cele bune,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saluti
Cu bine,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί