Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Distinguido Sr. Presidente:
Уважаемый г-н президент
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Distinguido Señor:
Уважаемый г-н ...
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Distinguida Señora:
Уважаемая госпожа...
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Señores:
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Apreciados Señores:
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quien pueda interesar
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Apreciado Sr. Pérez:
Уважаемый г-н Смидт
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Apreciado Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Srta. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimado Sr. Pérez:
Уважаемый...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Querido Juan:
Дорогой Иван!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Пишем вам по поводу...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Le escribimos en referencia a...
Мы пишем в связи с ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Con relación a...
Ввиду...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En referencia a...
В отношении...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Escribo para pedir información sobre...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Le escribo en nombre de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Ваша компания была рекомендована...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

¿Sería posible...
Вы не против, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
¿Tendría la amabilidad de...
Будьте любезны...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Me complacería mucho si...
Буду очень благодарен, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le agradecería enormemente si pudiera...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
¿Podría enviarme...
Не могли бы вы прислать мне...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Estamos interesados en obtener/recibir...
Мы заинтересованы в получении...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Me atrevo a preguntarle si...
Вынужден (с)просить вас...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
¿Podría recomendarme...
Не могли бы вы посоветовать...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
¿Podría enviarme...
Пришлите пожалуйста...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Se le insta urgentemente a...
Вам необходимо срочно...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Estaríamos muy agradecidos si...
Мы были бы признательны, если..
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Es nuestra intención...
Нашим намерением является...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Lamentamos informarle que...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
El archivo adjunto está en formato...
Прикрепленный файл в формате...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Para mayor información consulte nuestra página web:
Больше информации см. на сайте...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le agradecemos de antemano...
Заранее спасибо...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Si requiere más información no dude en contactarme.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Me complace la idea de trabajar juntos.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Gracias por su ayuda en este asunto.
Спасибо за помощь в этом деле.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Я хотел бы обсудить это с вами
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si requiere más información...
Если вам необходимо больше информации...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Apreciamos hacer negocios con usted.
Мы ценим ваш вклад
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Espero tener noticias de usted pronto.
Надеюсь на скорый ответ
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se despide cordialmente,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός
Atentamente,
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respetuosamente,
С уважением ваш...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Saludos,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saludos,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί