Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Distinguido Sr. Presidente:
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Distinguido Señor:
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Distinguida Señora:
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Señores:
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Apreciados Señores:
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quien pueda interesar
A quem possa interessar,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Apreciado Sr. Pérez:
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Apreciado Sra. Pérez:
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Srta. Pérez:
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Sra. Pérez:
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimado Sr. Pérez:
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Querido Juan:
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Nós escrevemos a respeito de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Le escribimos en referencia a...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Con relación a...
A respeito de..
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En referencia a...
Com referência a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Escribo para pedir información sobre...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Le escribo en nombre de...
Escrevo-lhe em nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

¿Sería posible...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
¿Tendría la amabilidad de...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Me complacería mucho si...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le agradecería enormemente si pudiera...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
¿Podría enviarme...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Estamos interesados en obtener/recibir...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Me atrevo a preguntarle si...
Devo perguntar-lhe se...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
¿Podría recomendarme...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
¿Podría enviarme...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Se le insta urgentemente a...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Estaríamos muy agradecidos si...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Qual a lista atual de preços de...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Es nuestra intención...
É a nossa intenção...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Lamentamos informarle que...
Lamentamos informar que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
El archivo adjunto está en formato...
O anexo está no formato...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Para mayor información consulte nuestra página web:
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le agradecemos de antemano...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Si requiere más información no dude en contactarme.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Me complace la idea de trabajar juntos.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Gracias por su ayuda en este asunto.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si requiere más información...
Caso precise de maiores informações...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Apreciamos hacer negocios con usted.
Nós prezamos o seu negócio.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Espero tener noticias de usted pronto.
Espero ter notícias suas em breve.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se despide cordialmente,
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός
Atentamente,
Atenciosamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respetuosamente,
Com elevada estima,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Saludos,
Lembranças,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saludos,
Abraços,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί