Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Distinguido Sr. Presidente:
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Señores:
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quien pueda interesar
Til hvem det måtte vedkomme,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Apreciado Sra. Pérez:
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimado Sr. Pérez:
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Querido Juan:
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver til dig angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i anledning af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Con relación a...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En referencia a...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Escribo para pedir información sobre...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Le escribo en nombre de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

¿Sería posible...
Ville du have noget imod hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
¿Tendría la amabilidad de...
Vil du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Me complacería mucho si...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
¿Podría enviarme...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Me atrevo a preguntarle si...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
¿Podría recomendarme...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
¿Podría enviarme...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Se le insta urgentemente a...
Du anmodes til snarest at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi ville sætte pris på hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Es nuestra intención...
Det er vores intention at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Lamentamos informarle que...
Vi må desværre meddele dig at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
El archivo adjunto está en formato...
Bilaget er i...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Para mayor información consulte nuestra página web:
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le agradecemos de antemano...
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Si requiere más información no dude en contactarme.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tak for din hjælp i denne sag.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si requiere más información...
Hvis du behøver mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi sætter pris på din forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Espero tener noticias de usted pronto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se despide cordialmente,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Atentamente,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respetuosamente,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Saludos,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saludos,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί