Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

拝啓
・・・・様
친애하는 사장님께,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
拝啓
관계자님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
拝啓 
사모님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
拝啓
친애하는 관계자님께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
拝啓 
친애하는 여러분께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
関係者各位
관계자분(들)께 드립니다.
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
拝啓
・・・・様
친애하는 최철수님,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
친애하는 김민정님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
친애하는 김선영님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
친애하는 최유라님,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
佐藤太郎様
친애하는 홍두깨씨,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
佐藤太郎様
친애하는 미영씨,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
・・・・についてお知らせいたします。
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
・・・にさらに付け加えますと、
...에 관하여 말씀드리자면,
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
...에 대해서 언급하자면,
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
・・・についてお伺いします。
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
・・・に代わって連絡しております。
...를 대신하여 글을 드립니다.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

・・・・していただけないでしょうか。
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
・・・・していただければ幸いです。
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
・・・・を送っていただけますか。
...를 보내주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
是非・・・・を購入したいと思います。
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
・・・・は可能でしょうか?
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
・・・・を紹介してください。
...를 추천해 주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
・・・・をお送りください。
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
至急・・・・してください。
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
・・・・することを目的としております。
저희의 목적은 ... 입니다.
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
大変申し訳ございませんが・・・・
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
・・・・してくださいますようお願いいたします。
미리 감사의 말씀 드리며...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
お取り引きを開始させていただきたく思います。
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
お力添えいただきありがとうございます。
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
この件について話し合える日を心待ちにしています。
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
さらに情報が必要な場合は・・・・
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
誠にありがとうございました。
당신의 수고에 감사드립니다.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
お返事を楽しみに待っています。
조만간 답장 받길 기대합니다.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
敬具
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός
敬具
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
敬白
... (자신의 이름) 드림,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
敬具
.... 보냄,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
よろしくお願い致します。
.... 보냄,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί