Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

拝啓
・・・・様
Sehr geehrter Herr Präsident,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
拝啓
Sehr geehrter Herr,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
拝啓 
Sehr geehrte Frau,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
拝啓
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
拝啓 
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
関係者各位
Sehr geehrte Damen und Herren,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
拝啓
・・・・様
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
佐藤太郎様
Lieber Herr Schmidt,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
佐藤太郎様
Lieber Johann,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
・・・・についてお知らせいたします。
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
・・・にさらに付け加えますと、
Bezug nehmend auf...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
In Bezug auf...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
・・・についてお伺いします。
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
・・・に代わって連絡しております。
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

・・・・していただけないでしょうか。
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Wären Sie so freundlich...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
・・・・していただければ幸いです。
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
・・・・を送っていただけますか。
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
是非・・・・を購入したいと思います。
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
・・・・は可能でしょうか?
Ich möchte Sie fragen, ob...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
・・・・を紹介してください。
Können Sie ... empfehlen...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
・・・・をお送りください。
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
至急・・・・してください。
Sie werden dringlichst gebeten...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
・・・・することを目的としております。
Wir beabsichtigen...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
大変申し訳ございませんが・・・・
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Der Anhang ist im ...-Format.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Vielen Dank im Voraus...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
お力添えいただきありがとうございます。
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
さらに情報が必要な場合は・・・・
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
誠にありがとうございました。
Wir schätzen Sie als Kunde.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
お返事を楽しみに待っています。
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
敬具
Mit freundlichen Grüßen
Επίσημος χαιρετισμός
敬具
Mit freundlichen Grüßen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
敬白
Hochachtungsvoll
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
敬具
Herzliche Grüße
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
よろしくお願い致します。
Grüße
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί