Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
Gentile Mario,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
In riferimento a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
Per quanto concerne...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
La contatto per conto di...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
Le dispiacerebbe...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
La contatto per sapere se può...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
Le sarei veramente grata/o se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
Le sarei riconoscente se volesse...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
Mi trovo a chiederLe di...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
Potrebbe raccomadarmi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
La invitiamo caldamente a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
Le saremmo grati se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
È nostra intenzione...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dopo attenta considerazione...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
L'allegato è in formato... .
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
RingraziandoLa anticipatamente,
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Sentiamoci, il mio numero è...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Spero di sentirLa presto.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
In fede,
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
Cordiali saluti
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
Saluti
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
Saluti
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί