Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata Sinjoro Prezidanto,
عزيزي السيد الرئيس،
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
سيدي المحترم،
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
سيدتي المحترمة،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
السادة المحترمون،
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
إلى مَن يهمّه الأمر،
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
عزيزي السيد أحمد،
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي السيدة أحمد،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي الآنسة منال أحمد،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي الآنسة أحمد،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
عزيزي السيد مجدي أحمد،
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John
عزيزي مجدي،
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
نكتب إليك بخصوص...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
نكتب إليك بخصوص موضوع...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
بالإضافة إلى...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
فيما يتعلق بـ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
أكتب لأسأل عن...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
أكتب إليك نيابة عن...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
لقد تم ترشيح شركتكم بقوة...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
أرجو ألا تمانع لو...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
هلا تفضلت بأنْ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
سأكون ممنونا لو...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
سنكون مَمْنونين لو استطعت أن ترسل لنا معلومات مفصّلة حول...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
سأكون شاكرا لو استطعت أنْ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
هلا تفضّلت بأن ترسل لي...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
نحن مهتمون بالحصول على...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
اسمحوا لي بأن أطلب منكم إذا...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi rekomendas...
هل تستطيع أن توصي بأن...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
هل تفضّلت بأن ترسل لي...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi urĝe petis al...
مطلوب منكم بشكل مستعجل أنْ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
سنكون ممنونين لوْ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna prezolisto por...
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
نحن مهتمون بـ... ونودّ أن نعرف...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
نفهم من إشهاراتكم أنكم تنتجون...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco de...
إننا نَنوي أنْ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
يؤسفنا أن نعلمكم أنّ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
La alligiteco estas en...
الملف المرفق في شكل...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
لم أتمكن من فتح الملف المرفق هذا الصباح. برنامج الحماية من الفيروسات كشف فيروسا.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
أعتذر لعدم إعادة توجيه الرسالة بشكل أسرع، ولكن، ونظرا لخطإ مطبعيّ، فقد عادت رسالتك على أساس أنّ "المرسل إليه مجهول".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
لأجل معلومات أكثر نرجو أن تراجع موقعنا الإلكتروني على ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
أرجو أن تتصل بي إذا احتجت إلى أي مساعدة إضافية.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
أرجو أن تعلمنا إذا كان بوسعنا أن نقدم أي مساعدات إضافية.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
نشكرك مقدّما...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
أرجو ألا تتردد في الاتصال بنا إذا احتجت إلى أيّ معلومات إضافية
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
سأكون في غاية الامتنان إذا تمكنتم من النظر في هذه المسألة بأسرع وقت ممكن.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
إذا احتجت إلى أيّ معلومات إضافية، أرجو ألا تتردد في الاتصال بي.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
إني أتطلع إلى إمكانية التعاون مستقبلا.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
شكرا لمساعدتك في هذا الشأن.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
أتطلع إلى الحديث معك في هذا الشأن.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas plian informon...
إذا احتجت إلى معلومات أكثر...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas pri via negoco.
شكرا لثقتك فينا.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
في انتظار ردكم قريبا.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
تقبلوا أسمى عبارات الإخلاص.
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
تقبلوا أخلص التحيات،
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
تقبلوا فائق عبارات الاحترام،
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
أجمل التحيات،
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
تحياتي،
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί