Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kære Hr. Direktør,
Vážený pane prezidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Kære Hr.,
Vážený pane,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Kære Fru.,
Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Kære Hr./Fru.,
Vážený pane / Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Til hvem det måtte vedkomme,
Všem zainteresovaným stranám,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Kære Fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kære John Smith,
Milý Johne Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kære John,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver til dig angående...
Obracíme se na vás ohledně...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i anledning af...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
I fortsættelse af...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I henhold til...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Píši vám, abych vás informoval o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jeg skriver til dig på vegne af...
Píši Vám jménem...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ville du have noget imod hvis...
Vadilo by Vám, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vil du være så venlig at...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunne du være så venlig at sende mig...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Máme zájem o získání/obdržení...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Musím vás požádat, zda...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Kan du anbefale...
Mohl(a) byste doporučit...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kunne du være så venlig at sende mig...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Du anmodes til snarest at...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi ville sætte pris på hvis...
Byli bychom vděční, kdyby...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Det er vores intention at...
Naším záměrem je, aby ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi må desværre meddele dig at...
Je nám líto vás informovat, že...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Bilaget er i...
Příloha je ve formátu...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tak på forhånd...
Děkuji Vám předem...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Těším se na možnou spolupráci.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tak for din hjælp i denne sag.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Hvis du behøver mere information...
Pokud budete potřebovat více informací...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi sætter pris på din forretning.
Vážíme si vaší práce.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med respekt,
S úctou,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Med venlig hilsen
S pozdravem, / Zdravím,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί