Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kære Hr. Direktør,
Tisztelt Elnök Úr!
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Kære Hr.,
Tisztelt Uram!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Kære Fru.,
Tisztelt Hölgyem!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Uraim!
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Til hvem det måtte vedkomme,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Kære Hr. Smith,
Tisztelt Smith úr!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Kære Fru. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Kære Frk. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Kære Fr. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kære John Smith,
Kedves Smith John!
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kære John,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver til dig angående...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i anledning af...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
I fortsættelse af...
Továbbá ....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I henhold til...
A ... ajánlásával....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jeg skriver til dig på vegne af...
X nevében írok Önnek ....
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ville du have noget imod hvis...
Nem bánná, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vil du være så venlig at...
Lenne olyan szíves, hogy...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Le lennék kötelezve, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Hálás lennék, ha ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunne du være så venlig at sende mig...
Elküldené nekem...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Kan du anbefale...
Tudna ajánlani...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kunne du være så venlig at sende mig...
Elküldené nekem ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Du anmodes til snarest at...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi ville sætte pris på hvis...
Hálásak lennénk, ha ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Mi a jelenlegi ára a ....
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Det er vores intention at...
Az a szándékunk, hogy ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi må desværre meddele dig at...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Bilaget er i...
A csatolmány a ...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tak på forhånd...
Előre is köszönöm...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tak for din hjælp i denne sag.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Hvis du behøver mere information...
Ha több információra van szüksége
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi sætter pris på din forretning.
Értékeljük az Ön üzletét.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Várom a válaszát.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med venlig hilsen
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός
Med venlig hilsen
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med respekt,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med venlig hilsen
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Med venlig hilsen
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί