Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kære Hr. Direktør,
拝啓
・・・・様
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Kære Hr.,
拝啓
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Kære Fru.,
拝啓 
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Kære Hr./Fru.,
拝啓 
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Til hvem det måtte vedkomme,
関係者各位
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Kære Hr. Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Kære Fru. Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Kære Frk. Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Kære Fr. Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kære John Smith,
佐藤太郎様
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kære John,
佐藤太郎様
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver til dig angående...
・・・・についてお知らせいたします。
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i anledning af...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
I fortsættelse af...
・・・にさらに付け加えますと、
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I henhold til...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jeg skriver for at forhøre mig om...
・・・についてお伺いします。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jeg skriver til dig på vegne af...
・・・に代わって連絡しております。
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ville du have noget imod hvis...
・・・・していただけないでしょうか。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vil du være så venlig at...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
・・・・していただければ幸いです。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunne du være så venlig at sende mig...
・・・・を送っていただけますか。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
是非・・・・を購入したいと思います。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jeg er nødt til at spørge dig om...
・・・・は可能でしょうか?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Kan du anbefale...
・・・・を紹介してください。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kunne du være så venlig at sende mig...
・・・・をお送りください。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Du anmodes til snarest at...
至急・・・・してください。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi ville sætte pris på hvis...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Det er vores intention at...
・・・・することを目的としております。
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi må desværre meddele dig at...
大変申し訳ございませんが・・・・
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Bilaget er i...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tak på forhånd...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tak for din hjælp i denne sag.
お力添えいただきありがとうございます。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Hvis du behøver mere information...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi sætter pris på din forretning.
誠にありがとうございました。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を楽しみに待っています。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med venlig hilsen
敬具
Επίσημος χαιρετισμός
Med venlig hilsen
敬具
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med respekt,
敬白
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med venlig hilsen
敬具
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Med venlig hilsen
よろしくお願い致します。
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί