Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Kære Hr.,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Kære Fru.,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kære John,
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
I fortsættelse af...
Further to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I henhold til...
With reference to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Bilaget er i...
The attachment is in...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med respekt,
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Med venlig hilsen
Regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί