Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Sehr geehrter Herr Präsident,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Sehr geehrter Herr,
Gentilissimo,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sehr geehrte Frau,
Gentilissima,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gentili Signore e Signori,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Sehr geehrte Damen und Herren,
Alla cortese attenzione di ...,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Sehr geehrte Damen und Herren,
A chi di competenza,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Lieber Herr Schmidt,
Gentilissimo Bianchi,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Lieber Johann,
Gentile Mario,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Bezug nehmend auf...
In riferimento a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
In Bezug auf...
Per quanto concerne...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
La contatto per conto di...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Le dispiacerebbe...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wären Sie so freundlich...
La contatto per sapere se può...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Le sarei veramente grata/o se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Le sarei riconoscente se volesse...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Potrebbe inviarmi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ich möchte Sie fragen, ob...
Mi trovo a chiederLe di...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Können Sie ... empfehlen...
Potrebbe raccomadarmi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Sie werden dringlichst gebeten...
La invitiamo caldamente a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Le saremmo grati se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wir beabsichtigen...
È nostra intenzione...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Dopo attenta considerazione...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Der Anhang ist im ...-Format.
L'allegato è in formato... .
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vielen Dank im Voraus...
RingraziandoLa anticipatamente,
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Wir schätzen Sie als Kunde.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Sentiamoci, il mio numero è...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Spero di sentirLa presto.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mit freundlichen Grüßen
In fede,
Επίσημος χαιρετισμός
Mit freundlichen Grüßen
Cordiali saluti
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Hochachtungsvoll
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Herzliche Grüße
Saluti
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Grüße
Saluti
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί