Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Sehr geehrter Herr,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sehr geehrte Frau,
Kære Fru.,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Sehr geehrte Damen und Herren,
Til hvem det måtte vedkomme,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Lieber Herr Schmidt,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Lieber Johann,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver til dig angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i anledning af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Bezug nehmend auf...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
In Bezug auf...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Ville du have noget imod hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wären Sie so freundlich...
Vil du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Können Sie ... empfehlen...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Sie werden dringlichst gebeten...
Du anmodes til snarest at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi ville sætte pris på hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wir beabsichtigen...
Det er vores intention at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi må desværre meddele dig at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Der Anhang ist im ...-Format.
Bilaget er i...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vielen Dank im Voraus...
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tak for din hjælp i denne sag.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hvis du behøver mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi sætter pris på din forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mit freundlichen Grüßen
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Mit freundlichen Grüßen
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Hochachtungsvoll
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Herzliche Grüße
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Grüße
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί