Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Monsieur le Président,
Sayın Başkan,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Monsieur,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame, Monsieur,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Madame, Monsieur
Sayın yetkililer,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Aux principaux concernés,
İlgili makama,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Bey,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Sayın Arzu Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Mademoiselle Dupont,
Sayın Ayşe Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Sayın Fulya Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Türkal,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Cher Benjamin,
Sevgili Can,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nous vous écrivons concernant...
... konuda size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nous vous écrivons au sujet de...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Suite à...
...'e istinaden
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En référence à...
...'e atfen
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
J'écris afin de me renseigner sur...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Je vous écris de la part de...
... adına size yazıyorum.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Rica etsem acaba ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Auriez-vous l'amabilité de...
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Je vous saurai gré de...
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Je vous saurai gré de...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Pourriez-vous me faire parvenir...
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nous sommes intéressés par la réception de...
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Je me permets de vous demander si...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Pourriez-vous recommander...
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Nous vous prions de...
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nous vous serions reconnaissants si...
Çok memnun olurduk eğer ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Quelle est votre liste des prix pour...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Notre intention est de...
Niyetimiz şu ki ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Nous regrettons de vous informer que...
Üzgünüz ancak ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Le fichier joint est au format...
Ekler ... formatındadır.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
En vous remerciant par avance...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Merci pour votre aide.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Daha bilgi isterseniz ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de votre confiance.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre réponse.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Saygılarımızla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Meilleures salutations,
En iyi / kibar dileklerimle,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cordialement,
Saygılar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί