Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Monsieur le Président,
Уважаемый г-н президент
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Monsieur,
Уважаемый г-н ...
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame,
Уважаемая госпожа...
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame, Monsieur,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Madame, Monsieur
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Aux principaux concernés,
Уважаемые...
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Monsieur Dupont,
Уважаемый г-н Смидт
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Mademoiselle Dupont,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Уважаемая г-жа Смидт
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Monsieur Dupont,
Уважаемый...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Cher Benjamin,
Дорогой Иван!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nous vous écrivons concernant...
Пишем вам по поводу...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nous vous écrivons au sujet de...
Мы пишем в связи с ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Suite à...
Ввиду...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En référence à...
В отношении...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
J'écris afin de me renseigner sur...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Je vous écris de la part de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Ваша компания была рекомендована...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Вы не против, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Auriez-vous l'amabilité de...
Будьте любезны...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Je vous saurai gré de...
Буду очень благодарен, если...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Je vous saurai gré de...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Pourriez-vous me faire parvenir...
Не могли бы вы прислать мне...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nous sommes intéressés par la réception de...
Мы заинтересованы в получении...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Je me permets de vous demander si...
Вынужден (с)просить вас...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Pourriez-vous recommander...
Не могли бы вы посоветовать...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Пришлите пожалуйста...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Nous vous prions de...
Вам необходимо срочно...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nous vous serions reconnaissants si...
Мы были бы признательны, если..
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Quelle est votre liste des prix pour...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Notre intention est de...
Нашим намерением является...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Nous regrettons de vous informer que...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Le fichier joint est au format...
Прикрепленный файл в формате...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Больше информации см. на сайте...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
En vous remerciant par avance...
Заранее спасибо...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Merci pour votre aide.
Спасибо за помощь в этом деле.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Я хотел бы обсудить это с вами
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Если вам необходимо больше информации...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de votre confiance.
Мы ценим ваш вклад
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre réponse.
Надеюсь на скорый ответ
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
С уважением...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
С уважением ваш...
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Meilleures salutations,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cordialement,
С уважением...
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί