Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Monsieur le Président,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Monsieur,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame, Monsieur,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Madame, Monsieur
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Aux principaux concernés,
A quem possa interessar,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Monsieur Dupont,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Mademoiselle Dupont,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Monsieur Dupont,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Cher Benjamin,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nous vous écrivons concernant...
Nós escrevemos a respeito de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nous vous écrivons au sujet de...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Suite à...
A respeito de..
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En référence à...
Com referência a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
J'écris afin de me renseigner sur...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Je vous écris de la part de...
Escrevo-lhe em nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Auriez-vous l'amabilité de...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Je vous saurai gré de...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Je vous saurai gré de...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Pourriez-vous me faire parvenir...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nous sommes intéressés par la réception de...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Je me permets de vous demander si...
Devo perguntar-lhe se...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Pourriez-vous recommander...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Nous vous prions de...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nous vous serions reconnaissants si...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Quelle est votre liste des prix pour...
Qual a lista atual de preços de...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Notre intention est de...
É a nossa intenção...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Nous regrettons de vous informer que...
Lamentamos informar que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Le fichier joint est au format...
O anexo está no formato...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
En vous remerciant par avance...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Merci pour votre aide.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Caso precise de maiores informações...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de votre confiance.
Nós prezamos o seu negócio.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre réponse.
Espero ter notícias suas em breve.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Atenciosamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Com elevada estima,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Meilleures salutations,
Lembranças,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cordialement,
Abraços,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί