Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Monsieur le Président,
Tisztelt Elnök Úr!
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Monsieur,
Tisztelt Uram!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame,
Tisztelt Hölgyem!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame, Monsieur,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Madame, Monsieur
Tisztelt Uraim!
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Aux principaux concernés,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Monsieur Dupont,
Tisztelt Smith úr!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Mademoiselle Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Monsieur Dupont,
Kedves Smith John!
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Cher Benjamin,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nous vous écrivons concernant...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nous vous écrivons au sujet de...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Suite à...
Továbbá ....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En référence à...
A ... ajánlásával....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
J'écris afin de me renseigner sur...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Je vous écris de la part de...
X nevében írok Önnek ....
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Nem bánná, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Auriez-vous l'amabilité de...
Lenne olyan szíves, hogy...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Je vous saurai gré de...
Le lennék kötelezve, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Je vous saurai gré de...
Hálás lennék, ha ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Pourriez-vous me faire parvenir...
Elküldené nekem...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nous sommes intéressés par la réception de...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Je me permets de vous demander si...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Pourriez-vous recommander...
Tudna ajánlani...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Elküldené nekem ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Nous vous prions de...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nous vous serions reconnaissants si...
Hálásak lennénk, ha ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Quelle est votre liste des prix pour...
Mi a jelenlegi ára a ....
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Notre intention est de...
Az a szándékunk, hogy ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Nous regrettons de vous informer que...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
Le fichier joint est au format...
A csatolmány a ...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
En vous remerciant par avance...
Előre is köszönöm...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Merci pour votre aide.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Ha több információra van szüksége
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de votre confiance.
Értékeljük az Ön üzletét.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre réponse.
Várom a válaszát.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Meilleures salutations,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cordialement,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί