Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
İlgili makama,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Sayın Arzu Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Sayın Fulya Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Sevgili Can,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
... konuda size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
...'e istinaden
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
...'e atfen
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
... adına size yazıyorum.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Niyetimiz şu ki ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ancak ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
Ekler ... formatındadır.
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Daha bilgi isterseniz ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Saygılarımızla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
En iyi / kibar dileklerimle,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Saygılar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί