Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear Mr. President,
عزيزي السيد الرئيس،
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
سيدي المحترم،
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
سيدتي المحترمة،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
السادة المحترمون،
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
إلى مَن يهمّه الأمر،
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
عزيزي السيد أحمد،
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
عزيزتي السيدة أحمد،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
عزيزتي الآنسة منال أحمد،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
عزيزتي الآنسة أحمد،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
عزيزي السيد مجدي أحمد،
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
عزيزي مجدي،
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
نكتب إليك بخصوص...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with ...
نكتب إليك بخصوص موضوع...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
بالإضافة إلى...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
فيما يتعلق بـ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
أكتب لأسأل عن...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
أكتب إليك نيابة عن...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
لقد تم ترشيح شركتكم بقوة...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
أرجو ألا تمانع لو...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
هلا تفضلت بأنْ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
سأكون ممنونا لو...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
سنكون مَمْنونين لو استطعت أن ترسل لنا معلومات مفصّلة حول...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
سأكون شاكرا لو استطعت أنْ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
هلا تفضّلت بأن ترسل لي...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
نحن مهتمون بالحصول على...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
اسمحوا لي بأن أطلب منكم إذا...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
هل تستطيع أن توصي بأن...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
هل تفضّلت بأن ترسل لي...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
مطلوب منكم بشكل مستعجل أنْ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
سنكون ممنونين لوْ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
نحن مهتمون بـ... ونودّ أن نعرف...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
نفهم من إشهاراتكم أنكم تنتجون...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
إننا نَنوي أنْ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
يؤسفنا أن نعلمكم أنّ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά
The attachment is in...
الملف المرفق في شكل...
Επίσημη επιστολή, δίνεται εξήγηση σχετικά με ποιο πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ενός συνημμένου έγγραφου
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
لم أتمكن من فتح الملف المرفق هذا الصباح. برنامج الحماية من الفيروسات كشف فيروسا.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα, περιγραφή προβλήματος με συνημμένο αρχείο
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
أعتذر لعدم إعادة توجيه الرسالة بشكل أسرع، ولكن، ونظرا لخطإ مطبعيّ، فقد عادت رسالتك على أساس أنّ "المرسل إليه مجهول".
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
For further information please consult our website at…
لأجل معلومات أكثر نرجو أن تراجع موقعنا الإلكتروني على ...
Επίσημη επιστολή, προώθηση της ιστοσελίδας σας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
أرجو أن تتصل بي إذا احتجت إلى أي مساعدة إضافية.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
أرجو أن تعلمنا إذا كان بوسعنا أن نقدم أي مساعدات إضافية.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
نشكرك مقدّما...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
أرجو ألا تتردد في الاتصال بنا إذا احتجت إلى أيّ معلومات إضافية
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
سأكون في غاية الامتنان إذا تمكنتم من النظر في هذه المسألة بأسرع وقت ممكن.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
إذا احتجت إلى أيّ معلومات إضافية، أرجو ألا تتردد في الاتصال بي.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
إني أتطلع إلى إمكانية التعاون مستقبلا.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
شكرا لمساعدتك في هذا الشأن.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
أتطلع إلى الحديث معك في هذا الشأن.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
إذا احتجت إلى معلومات أكثر...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
شكرا لثقتك فينا.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
في انتظار ردكم قريبا.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
تقبلوا أسمى عبارات الإخلاص.
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
تقبلوا أخلص التحيات،
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
تقبلوا فائق عبارات الاحترام،
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
أجمل التحيات،
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
تحياتي،
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί