Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

मेरी सेवाओं के लिए, कृपया मेरे वेतन का भुगतान करें
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
इस पत्र के साथ चालान नं. .... पाईए.
Encontrará adjunta la factura número...
Επίσημη, με ευγένεια
चालान का प्रपत्र फैक्स किया जाएगा
La factura pro forma será enviada por fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
माल मिलते ही कीमत चुकाया जाएगा.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Επίσημη, με ευθύτητα
सारे वस्तुओं का कुल रकम है...
El monto total a pagar es...
Επίσημη, με ευθύτητα
हमारे कम्पनी का नीयम है कि चालान सिर्फ यूरो में किया जाएगा.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

हम आपको याद दिलाना चहते हैं कि आपके _____ के भुगतान का समय कालातीत हो चुका है.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
हम आपको याद दिलाना चहते हैं कि ऊपर दिए गए चालान का अब तक भुगतान नहीं हुआ है.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Επίσημη, με ευγένεια
हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, ऊपर दिए गए चालानों का अब तक हमें प्रेषण नहीं मिला है.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Επίσημη, με ευγένεια
कृपया आप अपने कर्ज़ को आने वाले कुछ दिनों में चुका दें.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Επίσημη, με ευγένεια
हमारा रिकार्ड बताता है कि चालान का अब तक भुगतान नहीं किया गया है.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Επίσημη, με ευθύτητα
कृपया भुगतान जल्द से जल्द भेज दीजिए.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Επίσημη, με ευθύτητα
हमें अब तक... का भुगतान नहीं मिला है.
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
हमारी लेखा विभाग आपके पोत लदान को तब ही निर्गम कर सकती है जब आप हमें आपके चेक/ट्राँस्फर की कापी भेजें.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
अगर आप भुगतान भेज चुकें हैं, तो इस पत्र पर ध्यान न दें.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Επίσημη, με ευγένεια