Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Liitteenä lasku numero...
Encontrará adjunta la factura número...
Επίσημη, με ευγένεια
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
La factura pro forma será enviada por fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Επίσημη, με ευθύτητα
Koko maksettava summa on...
El monto total a pagar es...
Επίσημη, με ευθύτητα
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Επίσημη, με ευγένεια
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Επίσημη, με ευγένεια
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Επίσημη, με ευγένεια
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Επίσημη, με ευθύτητα
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Επίσημη, με ευθύτητα
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Επίσημη, με ευγένεια