Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Liitteenä lasku numero...
Επίσημη, με ευγένεια
Proforma faktura bude poslána faxem.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Splatné ihned po obdržení zboží.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Celková splatná částka je...
Koko maksettava summa on...
Επίσημη, με ευθύτητα
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Επίσημη, με ευγένεια
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Επίσημη, με ευγένεια
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Επίσημη, με ευγένεια
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Επίσημη, με ευθύτητα
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Επίσημη, με ευθύτητα
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Επίσημη, με ευγένεια