Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Encontrará adjunta la factura número...
Επίσημη, με ευγένεια
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
La factura pro forma será enviada por fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ödenecek toplam miktar ...
El monto total a pagar es...
Επίσημη, με ευθύτητα
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Επίσημη, με ευγένεια
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Επίσημη, με ευγένεια
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Επίσημη, με ευγένεια
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Επίσημη, με ευθύτητα
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Επίσημη, με ευθύτητα
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Επίσημη, με ευγένεια