Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Επίσημη, με ευγένεια
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Мы пришлем вам счет по факсу
Επίσημη, με ευθύτητα
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Оплата сразу после доставки товара
Επίσημη, με ευθύτητα
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Общая сумма...
Επίσημη, με ευθύτητα
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Мы выписываем счета только в евро
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Επίσημη, με ευγένεια
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Επίσημη, με ευγένεια
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Επίσημη, με ευγένεια
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Επίσημη, με ευθύτητα
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Επίσημη, με ευθύτητα
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Мы еще не получили оплату за...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Επίσημη, με ευγένεια