Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Επίσημη, με ευγένεια
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Επίσημη, με ευθύτητα
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Sofort fällig nach Wareneingang.
Επίσημη, με ευθύτητα
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Επίσημη, με ευθύτητα
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Επίσημη, με ευγένεια
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Επίσημη, με ευγένεια
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Επίσημη, με ευγένεια
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Επίσημη, με ευθύτητα
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Επίσημη, με ευθύτητα
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Επίσημη, με ευγένεια