Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Επίσημη, με ευγένεια
Proformafakturan kommer att faxas.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Επίσημη, με ευθύτητα
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Επίσημη, με ευθύτητα
Det totala betalningsbeloppet är ...
Ödenecek toplam miktar ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Επίσημη, με ευγένεια
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Επίσημη, με ευγένεια
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Επίσημη, με ευθύτητα
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Επίσημη, με ευγένεια